Osella e Trasobars: A fabla, costumbres, cheografía e poblazión
Escuto de Trasobars Escuto de Osella

Osella e Trasobars: A fabla, costumbres, cheografía e poblazión

Bandiera de Aragón
: Empieze : Adibir a faboritos : Recomienda-nos : Versión en Castellano -
Osella e Trasobars: A fabla, costumbres, cheografía e poblazión

Endize prenzipal
Introduzión a ra fabla Rasgos aragoneses Esprisions tipicas Dizionario tematico Costumbres Cheografía e poblazión Breu rematanza Agradeximientos
Autras sezions
Enrastres Autualidá en Osella y en Trasobars Album de afotos Libro de besitas O Foro Reconoximientos
Demandas u charradas en iste correyo.
Correyo eleutronico

Situgazión Redolar

Osella e Trasobars son dos lugars aragoneses d'a probinzia de Zaragoza situgatos a ro surueste d'a capital, a 100 e 88 Km. respeutibamén, e pertenexen a ra redolada d'o Aranda, 1ª en Aragón creyata por Lai ro 27 d'abiento de 2000.

A redolada d'o Aranda se troba amugata por o Norte por a redolada d'o semontán d'o Moncayo e a d'o Cambo de Borxa, por l' Este ra de Baldexalón e Calatayú, por o Sur a de Calatayú e por l' Ueste ra de Calatayú e ra probinzia de Soria. Ye embastita en o Sistema Iberico aintro d'o semontán sur d'o Moncayo e trabesata por as bals d'os ríos Ixuela e Aranda.

Os atros monezipios d'a Redolada son os siguiens : Aranda de Moncayo, Brea d'Aragón, Calzena, Gotor, Illueca, Xarque, Mesons de Ixuela, Pomer, Purxosa, Sestrica e Tierga.

Ampliar

Osella


Ampliar

Trasobars


Situación geográfica

Aragón en España

Osella e Trasobars: A fabla, costumbres, cheografía e poblazión
 Zita d'a semana:
Untitled
 Comentario de Almin
Amillorata y enamplata a sezi�n de �lbum de afotos. Puez beyer l'�lbum de Osella e Trasobars ast�.
 Rechira en o puesto:


 Atras G�ebs:
 G�ebs amigas:
 A nuestra anterior g�eb:
Qui�s conoxer o deseyas remerar l'anterior dise�o d'ista g�eb?

Pus puncha ast�

Osella e Trasobars: A fabla, costumbres, cheografía e poblazión
© 2003 La güeb d'Osella e Trasobars - Versión en castellano